FacebookTwitterПідписатися на RSS

Спеціалізована школа-інтернат І – ІІ ступенів № 14 м. Києваз поглибленим вивченням предметів художньо – естетичного циклу бульв. Перова 3, м. Київ, 02125, тел./факс (044) 227-34-58, (044) 227-34-59 e-mail: 14inter @ukr.net Код ЄДРПОУ 22875101


На виконання статті 30 Закону України «Про освіту», наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації ) від 03.10.2017 року №930 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти», листа управління освіти Дніпровської районної в місті Києві Державної адміністрації від 24.11.2017 р. №21/21-44/4539 «Щодо прозорості та відкритості діяльності закладів освіти» з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності спеціалізованої школи-інтернат №14 м. Києва оприлюднюємо кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів у 2017 р. з 01.01.2017р. по 28.11.2017р., зокрема перелік товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти.

ЗВІТ

фінансового забезпечення спеціалізованої школи-інтернату І-ІІ ступенів № 14 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу за період з 01.01.2017 року по 28.11.2017 року (адреса: бульвар Перова, 3)

І. Матеріальні цінності, придбані за бюджетні кошти (РУО Дніпровського району).

№ з/п Найменування Кількість Од.вим. Сума
1. Мітли березові з держаками 20 шт 340.00
2. Мітли пластмасові 20 шт 580,00
3. Віники сорго 100 шт 2500.00
4. Мило туалетне дитяче 700 шт 2450.00
5. Рідкий засіб для миття посуду 500 шт 5590.00
6. Пральний порошок (9кг х 53) 53 шт 5084.82
7. Крем мило 5л 10 шт 480.00
8. Мило господарське рідке 1л 70 шт 1541.40
9. Дезактин 1 шт 278.00
10. Дезінфікуючі засоби 16 шт 1780.59
11. Латексна фарба 10л 3 шт 600.30
12. Фарба ТС 15 біла 6 шт 548.64
13. Папір туалетний 1500 шт 6750.00
14. Тарілка глибока 150 шт 2439.00
15. Тарілка мілка 150 шт 2374.55
16. Чашка 150 шт 1491.00
17. Журнали для інструктажів 5 шт 239.04
18. Форма шкільна 14 шт 10156.00
19. Комплекти постільної білизни 54 шт 13763.52
20. Лампи енергозберігаючі 100 шт 93964.80
21. Комплект учнівських меблів (парти, стільці) 30 компл 26790.00
22. Картоплечистка 1 шт 16953.00
23. Електросковорідка 1 шт 15580.00
Всього на суму: 212274.66

Директор школи-інтернату № 14 Т. Манько

ІІ. Перелік робіт та послуг, які були виконані в спеціалізованій школі-інтернаті № 14 м. Києва у 2017 році за бюджетні кошти:

№ з/п Найменування робіт та послуг Вартість робіт та послуг грн.
1. Заміна вікон 142399.42
2. Поточний ремонт зовнішньої мережі ГВП 68432.46
3. Аварійний поточний ремонт внутрішньої мережі та системи центрального опалення 4123.43
4. Ремонт технічного обладнання 2994.55
5. Повірка лічильників 1748.90
6. Навчання з питань пожежної безпеки 269.64
7. Акт підготовки до опалювального сезону (форма Е-8) 4158.83
8. Вимір ізоляції 540.00
9. Профдезінфекція 1440.00
10. Атестація робочих місць 1568.00
11. Прочищення каналізаційної мережі 11188.14
12. Обслуговування тривожної кнопки 3710.00
13. Послуги «Укртелеком» 2931.77
14. Вивіз побутового сміття з території школи 9059.86
15. Оплата за теплопостачання на 01.10.2017р. 1029203.68
16. Оплата за водопостачання на 01.10.2017р. 127195.98
17. Оплата за електроспоживання на 01.10.2017р. 148485.65
18. Харчування дітей на 01.10.2017р. 828649.13
Всього на суму: 2388099.44

Директор школи-інтернату № 14 Т. Манько

КОШТОРИС на 2017 рік

37397216 "Управління освіта Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації(код та назва бюджетної установи) місто Київ (найменування міста, району, області) Вид бюджету Місцевий (міський),

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 93 - Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________________________ ,

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

9311040 Загальноосвітні школм-інтернатв, санаторні школи-інтернати

Загальноосвітня школа-інтернат №14

Показники Код Усього на рік РАЗОМ (грн)
Загальний Фона Спеціальний Фоки
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 12295000 291500 12586500
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 12295 000 X 12 295 000
Надходженая коштів в спеціального фонду бюджету, у т.ч. X. X 291500 190000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, розписати за підгрупами 25010000 X 101 500 0
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями 25010100 X
Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності 25010200 X
П лата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X 0 0
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, розписати за підгрупами 25020000 X
-інші надходження X X - -
X 190 000 190 000
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 602400 X 190 000 190 000
-фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання) X
-повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування) X * *
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього х 12295000 291500 12586500
Поточні видатки 2000 12295000 101 500 12396500
Оплата праці 2110 6 775300 6 775 300
Заробітна шита 2111 6 775 300 6 775 300
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 1490500 1490 500
Використання товарів і послуг 2200 4029 200 101500 4 130 700
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 119 700 119 700
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 5 000
Продукти харчування 2230 1 482 800 101 500 1 584 300
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 339 600 339 600
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 2081 400 0 2 081 400
Оплата теплопостачання 2271 1 666 300 1666 300
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 143 700 143 700
Оплата електроенергії 2273 271400 271 400
Оплата природного газу 2274 0
Оплата інших енергоносіїв 2275
Оплата енергосервісу 2276

1 2 3 4 5
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 700 0 700
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесеш до заходів розвитку 2282 700 700
Обслуговування боргових зобов'язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420
Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800 0
Капітальні видатки 3000 190000 190000
Придбання основного капіталу 3100 190000 190000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування З110 40000 40000
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 150 000
Реконструкція та еставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі і нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферті 3200
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним опганічаїгіям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210
Одомшлет видатки — 9000
Директор Т. Манько
В.о. начальника централізованої бухгалтерії К. Забаштанова
" 03" січня 2017 року
Кiлькiсть переглядiв: 808

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.